Polita zwrotów

WARUNKI DOSTAWY POLITYKA ZWROTÓW PGE BV / POWERGEAR EUROPE:


PGE B.V. / Powergear Europe może przyjmować zwroty tylko po wcześniejszym złożeniu wniosku o wydanie dokumentu RMA. Formularz zwrotu można zamówić telefonicznie pod numerem +31 (0) 76 3031 405 lub pocztą elektroniczną info@powergear.eu.

Przy wszystkich zwrotach naliczamy 10% kosztów administracyjnych/zwrotu od kwoty netto, która ma być zapisana na dobro rachunku.

Dodatkowe wytyczne:

1. Zwroty będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy zostaną zgłoszone telefonicznie lub pisemnie w ciągu 14 dni od daty dostawy, chyba że przedmiot wykaże wadę fabryczną* w okresie gwarancji.

2. Artykuły specyficzne dla klienta i artykuły na zamówienie nie są przyjmowane z powrotem.

3. W zgłoszeniu należy zawsze podać numer faktury i powód zwrotu.

4. Koszty zwrotu wynoszą 10% kwoty netto podlegającej zwrotowi.

5. Jeżeli powodem zwrotu jest ewidentny błąd PGE lub wada fabryczna* powstała w momencie dostarczenia towaru lub w okresie gwarancji, koszty zwrotu nie będą naliczane, a ponadto nie ma zastosowania artykuł 2 niniejszych wytycznych.

6. Opakowanie musi być oryginalne i nieuszkodzone. Nie mogą się na nim znajdować żadne naklejki ani taśmy klejące.

7. Towar musi być zwrócony w stanie nieuszkodzonym.

8. Wypełniony formularz RMA należy przesłać wraz z fakturą za towar wraz z przesyłką zwrotną.

9. Koszty przesyłki obciążają Klienta, z wyjątkiem sytuacji, gdy powód zwrotu jest ewidentnie spowodowany błędem PGE lub posiada wadę fabryczną* w momencie dostarczenia lub w okresie gwarancji przedmiotu.

Bez formularza RMA i faktury za towar, Państwa prośba o zwrot / przesyłka zwrotna nie może zostać zrealizowana. * Przez wadę fabryczną rozumie się wyłącznie wadę, która powstała w wyniku błędu produkcyjnego, przy normalnym, zgodnym z przeznaczeniem użytkowaniu artykułu. Wyraźnie wykluczone z gwarancji są wady, które powstały w wyniku niewłaściwego użytkowania, uszkodzenia w wyniku upadku i uderzenia, uszkodzenia spowodowane wilgocią oraz w przypadku dokonania modyfikacji artykułu, w wyniku których mechaniczne lub techniczne specyfikacje odbiegają od oryginalnych właściwości produktu. Można się z nami skontaktować poprzez adres e-mail info@powergear.eu lub telefonicznie +31 (0) 76 3031 405.